SOUHRNNÝ POPIS FUNKCÍ - AKTUÁLNÍ VERZE 2016 (od 3.12.2015)
  program pro vedení školní matriky s funkcí pro předávání dat do ÚIV ve formátu XML
  s tiskem přihlášek na střední školy
  včetně evidence úrazů
  evidence více než 40 údajů o každém žákovi (přesně podle požadavků na vedení školní matriky)
  vytváření a tisk seznamů žáků dle zvolených kritérií
  tisk přehledů školy - seznamy tříd s počty žáků podle obcí, družiny atd.
       
NOVÉ OD VERZE 2016:
  zpracované změny pro jarní sběr dat do ÚIV
  nejnovější číselníky pro předávání dat do ÚIV
  automatická aktualizace číselníků bez zásahu uživatele
  nový způsob uložení dat - naprosto bezpečné, zajistí, že už nikdy nepřijdete o data
  nové zcela automatické zálohování dat každý den
  přepracovaná hesla - možnost nastavit každému uživateli vlastní
  možnost nastavit přístup jen k údajům, které uživateli náleží
  mnoho nových přehledů, např. přehledy podle ročníků, abecední přehled všech žáků, seznam s kontakty atd.
  odesílání úrazů ČŠI přímo z programu
  nové přihlášky na SŠ včetně přihlášek na školy s talentovou zkouškou
  přepracované zobrazení - nový, modernější vzhled programu, možnost rozšířit na celou obrazovku
  plná podpora systému Windows 10 (včetně 64-bitových verzí)
  nová verze 2016 je plně funkční na všech starých i nejnovějších systémech (včetně sítí)
  a mnoho dalších úprav a vylepšení podle návrhů uživatelů předchozích verzí

NOVÉ OD VERZE 2015:
  nejnovější číselníky pro předávání dat do ÚIV
  předávání dat přesně podle aktuálních požadavků ÚIV
  nové kontroly pro správné odeslání dat (duplicitní RČ, adresy, asistenti atd.)
  nové přihlášky na SŠ (dvě školy na jedné přihlášce)
  podpora nového vzoru katalogových listů + proškrtávání, vylepšený tisk výchovných opatření, ŠVP atd.
  nápověda doplněná o popis změn a mnoho dalších důležitých informací
  plná podpora systému Windows 8 (včetně 64-bitových verzí)
  nová verze 2015 je plně funkční na všech starých i nejnovějších systémech (včetně sítí)
  a mnoho dalších úprav a vylepšení podle návrhů uživatelů předchozích verzí

NOVÉ OD VERZE 2014:
  nejnovější číselníky pro předávání dat do ÚIV
    nová struktura předávaných dat
    zdravotní a sociální znevýhodnění
    asistenti a vychovatelé
    upřesnění vzdělávacího programu
    nové kódy jazyků, typů škol, typu třídy atd.
  nové tlačítko pro automatické nalezení chyby = obrovská úspora času
  a mnoho dalších úprav a vylepšení podle návrhů uživatelů předchozích verzí

NOVÉ OD VERZE 2013:
  nejnovější číselníky pro předávání dat do ÚIV
  podrobný postup řešení všech 27 možných chyb = snadnější předávání dat do ÚIV
  odpovědi na nejčastější otázky
  automatický tisk katalogových listů na A3 včetně duplexu
  tisk příloh ke katalogovým listům
  nově evidence úrazů - tisk přesně podle vyhlášky z MŠMT (s předvyplněním z karet)
  rychlejší start a práce s programem
  nové exporty dat (pro celoplošné testování, projekt školní mléko, atd.
  nová funkce pro přesun žáků mezi roky

NOVÉ OD VERZE 2012:
  důležité tabulky z výkazu M3 přímo v programu - už není třeba odesílat data na ÚIV stále dokola - díky snadné kontrole přímo v programu
  změny v předávání dat do ÚIV ve formátu XML
    změny číselníků (doplněné obce, kódy ukončení, typy tříd, státy, jazyky)
    snazší kontrola dat díky generování tabulek z výkazu M3 přímo v programu
    vyřešené opakování posledního ročníku
    výuka v cizím jazyce
    rychlejší generování souborů
    připraveno na jarní sběr dat k 31. březnu 2012
  vylepšené katalogové listy:
    tisk opravných zkoušek
    označení slovně hodnocených předmětů
    zalamování výchovných opatření
  6 nových přehledů:
    žáci s individuálním vzdělávacím plánem
    seznam opakujících žáků
    přestupy na jinou základní školu (včetně data přestupu)
    přestupy do školy pro žáky s SVP (včetně data přestupu)
    přestupy na střední školu (včetně data přestupu)
    seznam všek žáků kteří přestoupili (včetně data a typu přestupu)
  plná podpora systému Windows 7 (včetně 64-bitových verzí)

NOVÉ OD VERZE 2011:
  vylepšené předávání dat do ÚIV ve formátu XML
    nové kontroly (duplcita RČ, prověření archivu, začátky a konce platnosti, ukončení bez data, změny po roz.datu, atd.
    změny číselníků (IVP, financování, způsob docházky, ukončení docházky, cizinci)
    nová kolonka pro rozlišení IVP
    rychlejší generování souborů
    rozšířená struktura dat (ZS.004)
    ukládání XML souborů do dokumentů
    připraveno na jarní sběr dat k 31. březnu 2011
  předávání dat do ÚIV podle částí (automatické rozdělení souborů)
  vylepšený tisk katalogových listů - vzdělávací programy (dvouřádkové, dle zahájení), výchovná opatření, slovní hodnocení atd.
  podpora dvou křestních jmen - automatický tvar - ve správném pořadí - ve Vysvědčení i v Evidenci
  nové jmenné přehledy - seznamy žáků - nejen pro snadnou kontrolu dat - dle tříd nebo dohromady, možnost dělení atd.:
    žáci dle měst a obcí
    žáci dle zdravotního znevýhodnění
    žáci se zvýšeným požadavkem na financování
    žáci dle způsobu docházky
    cizinci podle režimu pobytu

DALŠÍ MOŽNOSTI:
  jednoduchý import dat celé školy z Excelu podle přiloženého vzorového souboru
  ochrana dat pomocí přístupových hesel
  tisk katalogových listů (bez vyplňování - automaticky načte data z dm Vysvědčení)
  tisk podrobných karet žáků s veškerými údaji (na formát A4)
  plná podpora práce v síti - možnost práce libovolného množství uživatelů současně
  systém přístupových hesel - jedno při startu nebo pro každou třídu + režim pouze pro prohlížení
  zabezpečení dat - automatické ověřování a kontrola při ukládání
  rychlé hledání libovolných údajů o žácích
  archiv pro žáky, kteří odejdou v průběhu roku
  možnost vkládat fotografie žáků
  tisk potvrzení o studiu
  tabulky do výkazů - výpočet, tisk a export do excelu
  výpočet a tisk podrobných přehledů volitelných a nepovinných předmětů
  přehledy k přihláškám na střední školy - kdo se kam hlásí + různé druhy přehledů výsledků
  posílání dat e-mailem - snadné předávání dat mezi počítači jedním tlačítkem (bez hledání dat na disku i bez outlooku)
  snadný export & import dat pomocí průvodce - na cd, flash disk, po síti atd. atd.
  podrobná nápověda s přesnými postupy, tipy, odpověďmi na otázky a spoustou dalších zajímavých informací
  přehledný manuál na cd - pro čtení i tisk - ve formátech pdf, doc a html
  posílání zpráv rodičům i žákům přímo z programu (E-Mail & SMS)
  čtyři volitelné údaje, které můžete libovolně pojmenovat a využít
  až pět vlastních sloupců - například sloupec "Zaplaceno 350 Kč" v seznamu na výlet apod.
  ukládání vytvořených seznamů pro pozdější použití
  snadná tvorba libovolných seznamů označením žáků
  tvorba seznamů žáků navštěvujících zvolený předmět (volitelný, nepovinný, jazyk, zájmový útvar)
  slučování a rozdělování tříd – přesuny žáků mezi třídami
  rozšířená kritéria pro výběr žáků – např. narození od-do, podle pojišťovny…

PROČ PROGRAM OD NÁS
  nejjednodušší možné ovládání - speciálně navržené i pro "nezkušené" uživatele - stačí označit třídy, případně zvolit kritéria
    a nastavit hlavičku…
  stále zobrazený náhled vytvářeného seznamu tak jak bude vypadat po vytisknutí
  originální systém volby údajů, které si přejete vytisknout a jejich pořadí
  speciální verze pouze pro základní školy - zohledněny specifické požadavky ZŠ
  prakticky vyzkoušené - více než 1.800 uživatelů v České republice

DALŠÍ INFORMACE
  bezproblémový tisk na více než 2.000 tiskárnách od více než 100 výrobců podporovaných systémem Windows

DALŠÍ VÝHODY PRO VÁS
  multilicence za standardní cenu - ve škole, doma, na síti - snadný přenos dat
  cenové akce - prodej programů se slevou v rámci každoročních prázdninových a vánočních akcí
  součást dm Kolekce - zadaná data lze použít i v programu dm Vysvědčení - změny provedené v jednom z programů se automaticky promítnou i do druhého