UKÁZKY  
hlavní okno
katalogový list
 
karta žáka
přehled tříd
 
tabulky do výkazů
karty žáků
 
předávání dat do ÚIV
přihláška