ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY UŽIVATELŮ

   Problém s tiskem diakritiky
      Tiskárna dostane pro tisk přesně totéž co je v náhledu, už jsme se u některých tiskáren setkali s tím, že někdy nahradí běžný typ písma vestavěným z tiskárny, které však neobsahuje znaky s diakritikou. Pomůže najít v nastavení tiskárny přepínač "Optimalizace tisku" a tu zakázat, případně aktualizovat ovladač tiskárny ze stránek výrobce, např. www.hp.cz.

   Dyslektické hodnocení - "bezpečně ovládá", "ovládá", atd...
      Dyslektické hodnocení se používá vyjímečně, proto jsou přepínače v nové verzi skryté. Pokud potřebujete dyslektické hodnocení vypnout nebo zapnout, klepněte PRAVÝM tlačítkem myší na tlačítko "Předmět" nad seznamem předmětů (nad kolonkou "Chování").

   Nová verze programu tiskne místo "neklasifikován" text "nehodnocen".
      Podle oficiálnách pokynů platných od roku 2002 je nunté používat text "nehodnocen(a)".

   Jakým způsobem lze převést data žáků do následujícího školního roku ?
      Při zahájení práce například se 3.A se program zeptá, zda si přejete použít data z loňské 2.A. Po kladné odpovědi proběhne převod dat automaticky.

   Co dělat, pokud v některém ročníku nemá škola více tříd a program nabízí jen třídy .A, .B atd. ?
      Lze použít tlačítko např. 7.A. Během vyplňování vysvědčení pak stačí u libovolného žáka v kolonce třída odmazat ".A". Tato změna se automaticky projeví u všech žáků.

   Jak zadat místo známek text "nehodnocen" a podobně ?
      Známky 1 až 5 = výborný až nedostatečný, 6 = nehodnocen(a), 7 = hodnocen(a) slovně, 8 = uvolněn(a), 9 = účastnil(a) se.

   Jak zadat druhý jazyk u tříd s rozšířenou výukou jazyků ?
      Pouřijte tlačítko "Předměty" nad kolonkou chování a přidejte nový předmět nazvaný "... jazyk".