SOUHRNNÝ POPIS FUNKCÍ - AKTUÁLNÍ VERZE 2016 (od 3.12.2015)
  tisk vysvědčení - do originálních formulářů i na čistý papír + speciální pololetní výpis z vysvědčení
  tisk katalogových listů (bez nutnosti je vyplňovat - veškeré údaje se načtou z vysvědčení)
  automatický výpočet a tisk přehledů klasifikace
    za jednotlivé třídy
    za celou školu
    grafický přehled klasifikace
  tisk přehledu pro kontrolu dat před tiskem vysvědčení
  ochrana dat přístupovými hesly pro jednotlivé třídy + ředitelské heslo
  kontrola úplnosti zadaných dat, rodných čísel atd. před tiskem vysvědčení
  automatická archivace všech zadaných vysvědčení

NOVÉ OD VERZE 2016:
  tisk QR kódů na vysvědčení - přesně dle předpisu č. 3/2015 Sb.
  podpora nových formulářů vydaných v roce 2015
  automatická aktualizace nových formulářů bez zásahu uživatele
  nový způsob uložení dat - naprosto bezpečné, zajistí, že už nikdy nepřijdete o data
  nové zcela automatické zálohování dat každý den
  přepracovaná hesla - možnost nastavit každému uživateli vlastní
  možnost nastavit přístup jen k údajům, které uživateli náleží
  mnoho nových přehledů, např. přehledy prospěchu, docházky atd.
  vylepšený tisk slovního hodnocení
  evidence vydaných vysvědčení + snadný tisk kopií
  rozšířená evidence opravných zkoušek
  přepracované zobrazení - nový, modernější vzhled programu, možnost rozšířit na celou obrazovku
  plná podpora systému Windows 10 (včetně 64-bitových verzí)
  nová verze 2016 je plně funkční na všech starých i nejnovějších systémech (včetně sítí)
  a mnoho dalších úprav a vylepšení podle návrhů uživatelů předchozích verzí

NOVÉ OD VERZE 2015:
  podpora nových formulářů vydaných v roce 2014
  vylepšený výpis za 1. pololetí - správný tisk názvů ŠVP, zalamování výchovných opatření atd.
  katalogové listy - nový vzor, proškrtávání, přepracovaný tisk výchovných opatření, zalamování ŠVP atd.
  podpora nových přihlášek na SŠ
  rozšířená nápověda
  plná podpora systému Windows 8 (včetně 64-bitových verzí)
  nová verze 2015 je plně funkční na všech starých i nejnovějších systémech (včetně sítí)
  a mnoho dalších úprav a vylepšení podle návrhů uživatelů předchozích verzí

NOVÉ OD VERZE 2014:
  podpora nových formulářů pro rok 2013/2014 - jiné záhlaví, bez zájmových útvarů, jiný počet řádků
  nový formulář na hodnocení zájmových útvarů
  vylepšený výpis za 1. pololetí - bez zájmových útvarů, se vzdělávacím programem
  přesnější tisk vysvědčení + lepší spolupráce s ovladači tiskáren
  rozšířená nápověda

NOVÉ OD VERZE 2013:
  podpora všech formulářů vydaných v roce 2012 - s předměty i bez, klasické i listy A/B včetně nového nahrazujícího list A a B
  podpora nových pokynů z 6.11.2012 (MŠMT 46357/2012-210)
    volitelně hodnocení čísly nebo slovy na obou stupních
    nově jen evidence zájmových útvarů (bez tisku na vysvědčení)
    změny ve slovním hodnocení atd.
  automatický tisk katalogových listů na A3 (včetně duplexu)
  tisk příloh katalogových listů na samostatné listy
  nový přehled cizích jazyků (pro snadnější předávání dat do ÚIV)
  nová a rozšířená nápověda a manuál
    odpovědi na 20 nejčastějších otázek
    podrobné postupy
    tipy atd.
  přesuny žáků mezi roky

NOVÉ OD VERZE 2012:
  tisk přesně podle nejnovějších pokynů z MŠMT
  opravné zkoušky - zadávání a tisk + možnost doplnit opravné zkoušky zpětně
  rozšířený přehled klasifikace třídy - více místa pro volitelné předměty
  vylepšené katalogové listy:
    tisk opravných zkoušek
    označení slovně hodnocených předmětů
    zalamování výchovných opatření
  větší okna - zvětšené okno pro zadávání známek přímo do fromuláře i formou tabulky (velikost dle rozlilšení a počtu žáků ve třídě)
  5 nových přehledů:
    opravné zkoušky podle předmětů (včetně data a hodnocení)
    žáci s vyznamenáním (se zobrazeném a seřazením podle průměrné známky)
    žáci s vysokou absencí (včetně zobrazení a seřazení podle absence)
    žáci s nízkou absencí (včetně zobrazení a seřazení podle absence)
    žáci bez absence
  plná podpora systému Windows 7 (včetně 64-bitových verzí)

NOVÉ OD VERZE 2011:
  vylepšený tisk vysvědčení - dořešené přestupy - tisk jen prvního pololetí atd.
  vylepšený tisk katalogových listů - vzdělávací programy (dvouřádkové, dle zahájení), výchovná opatření, slovní hodnocení atd.
  podpora dvou křestních jmen - automatický tvar - ve správném pořadí - ve Vysvědčení i v Evidenci
  nové jmenné přehledy - seznamy žáků - nejen pro snadnou kontrolu dat - dle tříd nebo dohromady, možnost dělení atd.:
    žáci dle volitelných předmětů
    žáci dle nepovinných předmětů
    žáci dle zájmových útvarů
    žáci se sníženou známkou z chování
    žáci s neomluvenou absencí

DALŠÍ MOŽNOSTI:
  speciální pololetní výpis na 1 stranu - přehledný, snadný tisk, bez podpisů ředitele na každém formuláři
  animovaný průvodce tiskem vysvědčení - ukáže nejen jak otočené a v jakém pořadí vkládat formuláře
  automatické zaměřování formulářů – zajistí dokonalé umístění textu na vysvědčení
  výstupní hodnocení - tisk formuláře i s textem + usnadnění zadávání výběrem z přednastavených formulací
  slovní hodnocení - list B - možnost zadat text a vytisknout přímo z programu + předvyplnění
  archiv pro žáky, kteří odejdou během roku
  automatické generování, tisk a archivace evidenčních znaků formulářů podle nových pokynů
  tisk seznamu evidenčních znaků formulářů - letošních i zpětně
  tisk pochval, napomenutí a důtek pro žáky na A4 - přímo nebo přes Word/Corel
  přehledy klasifikace s možností exportu do excelu - vhodné např. jako příloha k výroční zprávě
  klasifikace ve čtvrtletí - tisk podrobných přehledů pro rodiče - s průměry třídy, signalizací změny a grafickým zvýrazněním známek
  posílání dat e-mailem - snadné předávání dat mezi počítači jedním tlačítkem (bez hledání dat na disku i bez outlooku)
  snadný export & import dat pomocí průvodce - na cd, flash disk, po síti atd. atd.
  podrobná nápověda s přesnými postupy, tipy, odpověďmi na otázky a spoustou dalších zajímavých informací
  manuál na cd - pro čtení i tisk - ve formátech pdf, doc a html
  mnoho způsobů proškrtávání kolonek + volitelné zadání okrajů + nastavitelná tloušťka čáry
  podpora oboustranného tisku (dulex) - při jednom průchodu tiskárnou bez rizika prohození formulářů
  kvalitní systém zabezpečení dat - automatické i manuální zálohování dat a jejich snadná obnova v případě poškození
  výchovná opatření - evidence a tisk tří druhů přehledů
  náhledy před tiskem vysvědčení - snadná kontrola, zda je vše nastaveno správně
  nová alternativa zadávání známek (ve formě tabulky) - vhodné také pro kontrolu
  přehled "historie žáků" - vývoj známek, absence a počtu volitelných předmětů
  přehledy povinných předmětů, volitelných nepovinných, zájmových útvarů (počty žáků a průměrné známky podle tříd)

PROČ POUŽÍVAT PROGRAM PRO TISK VYSVĚDČENÍ
  vynikající profesionální vzhled vysvědčení
  obrovská úspora času - zadání + tisk třídy do 20 minut
  rychlá návratnost ceny za program a následná úspora peněz - žádné zničené formuláře
  šetření nervů - možnost oprav při překlepech

PROČ PROGRAM OD NÁS
  nejjednodušší možné ovládání - speciálně navržené i pro "nezkušené" uživatele - žádné nastavování ani čarování s myší - stačí
    spustit, vyplnit zobrazené formuláře a stisknout tlačítko "TISK"
  vypisování obdobné jako na psacím stroji přímo do zobrazených formulářů
  speciální verze pouze pro základní školy - zohledněny specifické požadavky ZŠ
  prakticky vyzkoušené - více než 1.800 uživatelů v České republice

DALŠÍ INFORMACE
  bezproblémový tisk na více než 2.000 tiskárnách od více než 100 výrobců podporovaných systémem Windows
  možnost nastavení tvaru a velikostí písma
  možnost přednastavit volitelné a nepovinné předměty, zájmové útvary atd.
  automatické vložení např. volitelných předmětů všem žákům, chlapcům, dívkám...
  dyslektické hodnocení nastavitelné zvlášť pro jednotlivé předměty
  podpora všech platných formulářů včetně typů s rozšířenou výukou jazyků
  inteligentní autokorekce - např. při chybně nastavené klávesnici, počáteční velká písmena atd.

DALŠÍ VÝHODY PRO VÁS
  multilicence za standardní cenu - ve škole, doma, na síti - snadný přenos dat
  cenové akce - prodej programů se slevou v rámci každoročních prázdninových a vánočních akcí
  součást dm Kolekce - zadaná data lze použít i v programu dm Evidence - změny provedené v jednom z programů se automaticky
    promítnou i do druhého

PŘÍKLADY, KDE VÁM PROGRAM ZPŘÍJEMNÍ ŽIVOT
 
 
   
    AKCE HISTORIE SOUČASNOST
 
   
    zadávání údajů o žácích každý rok znovu vypisování jmen, příjmení, dat narození, rodných čísel atd. jen jednou pro celých devět let
 
   
    zadání data narození každý rok opakované vypisování např. "20. červenec 1985". stačí zadat "20.7.85" okamžitě se změní na správný tvar
 
   
    rodné číslo každoroční vypisování rodných čísel všech žáků generování z dat narození, stačí doplnit za lomítkem
 
   
    rodiště opět opakované vypisování často naprosto stejných údajů automatické přednastavení nejčastějšího + výběr
z nabídky
 
   
    zadávání známek např. chvalitebně, nastavení papíru, výborně, nastavení papíru, chvalitebně... 2,1,2,…
 
   
    překlep, chyba zničení tiskopisu, vypisování znovu od začátku, ztráta nervů... snadná oprava
 
   
    volitelné předměty opakované vypisování stejných předmětů stále dokola jen 1x, následně výběr z nabídky
 
   
    celkový prospěch počítání průměru, kontrola zda není trojka nebo horší, kontrola známky z chování automaticky a bez práce