ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY UŽIVATELŮ

   Jakým způsobem se zadává podkroví ?
      V části podkroví se zadávají pouze vlastní šikminy se střešními okny, ostatní části podkroví se přidávají standardním způsobem v částech předsazené stěny a podhledy