NÁVRHY
       
   Zadejte návrh:
   Firma: Děkujeme za Váš návrh.
   Jméno: Pokusíme se jej zpracovat co nejdříve
   E-mail: do nové verze programu.